Over AMFI RO Interim

Waar ligt de kracht van AMFI RO Interim

Het is van belang dat iedereen doet waar hij of zij goed in is en plezier aan beleeft terwijl er wel sprake is van resultaat. In termen van projectmanagement gaat dat bij AMFI RO Interim als volgt.

Naar aanleiding van de projectopdracht stelt AMFI RO Interim als projectmanager de kaders waarbinnen iedere deskundige op het eigen vakgebied de nodige speelruimte heeft. Op deze wijze voeren de projectmedewerkers de werkzaamheden uit waar zij het beste in zijn en het meeste plezier in hebben. AMFI RO Interim faciliteert de deskundigen op een degelijke wijze dat de deskundigen de nodige ruimte en mogelijkheden hebben om optimaal te presteren.

Dit heeft een positief effect op de sfeer binnen de projectgroep, de geleverde kwaliteit en de loyaliteit richting het project. Het is aan AMFI RO Interim om de kaders in het oog te houden en tijdig bij te sturen indien deze kaders dreigen te worden overschreden.

AMFI RO Interim zoekt juist de samenwerking met de betrokken interne en externe stakeholders (participatie). Input van belanghebbenden in een vroege fase van een project voorkomt onduidelijkheden en onnodige frustraties later in het proces. Er worden duidelijke kaders gesteld waarbinnen participatie plaats kan vinden. Hierbij wordt gezocht naar de win-win-win-situatie. Van groot belang zijn hierbij transparantie, duidelijkheid en verwachtingenmanagement.

AMFI RO Interim doet alles vanuit het oogpunt om intern en extern een positieve en samenwerkende omgeving te creëren van waaruit het beste resultaat kan worden bereikt. Zeker in het geval waar wantrouwen heerst, kan dat een uitdaging zijn. Maar dat is dan ook de uitdaging…

Het is van belang dat aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van organisaties en mensen. Hoe hoger het niveau van personen en organisaties en hoe beter deze alle op elkaar afgestemd zijn, hoe beter de resultaten van de projecten zullen zijn. Dit verhoogt ook direct de energie en het plezier die mensen uit het werk voor de projecten halen.

Ervaring

Als projectmanager in Ruimtelijke Ordening en Civiele Techniek ben ik breed inzetbaar door mijn jarenlange ervaring bij (lokale) overheden. In deze jaren ben ik werkzaam geweest in de verschillende fases van projecten: van initiatiefase tot en met de realisatiefase. Ik zet een transparante projectstructuur op, waarin tot op de juiste hoogte aandacht is voor de relevante input. Vanuit mijn ervaring als projectinformatiemanager ben ik scherp in het creëren van een duidelijk informatiefundament. Hierdoor kan de juiste inhoudelijke discussie plaatsvinden. Vanuit hetzelfde fundament vindt besluitvorming plaats en wordt de omgeving meegenomen in het traject.

Ik ben zeer enthousiast, gedreven en resultaatgericht waarbij mijn passie ligt in het samenwerken met en het aansturen/coachen van professionals van diverse disciplines. Hierdoor ben ik olie voor de motor die de (project)organisatie heet. Inzicht, overzicht en duidelijkheid in een project zijn in mijn ogen cruciaal om binnen een acceptabele termijn een goed resultaat te behalen. Mijn communicatievaardigheden en analytisch vermogen helpen mij bij het verkrijgen van inzicht in de situatie van de opdrachtgever en stakeholders en het realiseren van oplossingen. Met mijn aanpak en omgevingsbewustzijn creëer ik draagvlak bij de specialisten, management, bestuur en belanghebbenden.

Afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik tijdens mijn studie al de nodige ervaring opgedaan en kennis meegekregen over de politieke, ambtelijke en maatschappelijke wereld. Tijdens mijn studie heb ik mij al verschillende malen verdiept in de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling. Zeker met de grote ontwikkeling op de Kop van Zuid in Rotterdam die op dat moment uiteraard grote aandacht trok.

Daarna ben ik in gemeente Rotterdam (deelgemeente Kralingen-Crooswijk) aan de slag gegaan als Beleidsmedewerker RO. Na verschillende jaren ervaring opgedaan te hebben en enkele grote projecten afgerond te hebben, ben ik overgestapt naar Yacht. Vanuit Yacht ben ik bij verschillende gemeenten, zowel groot als klein, gedetacheerd geweest. Vanuit Yacht ben ik overgestapt naar InfraNavigator (tegenwoordig PIM.info) als informatiemanager. In deze functie heb ik mijn kennis en ervaring als projectmanager ingezet om de projectgroepen van verschillende projecten te helpen de noodzakelijke informatie voor deze projecten visueel te maken voor intern en extern gebruik. Omdat bloed kruipt waar het niet gaan kan, ben ik toch weer teruggegaan naar projectmanagement. Daarvoor ben ik mijn eigen bedrijf gestart: AMFI RO Interim. Inmiddels heb ik opdrachten afgerond bij verschillende gemeenten, zoals Den Haag, Sluis en Vlissingen.